Podanie dożylne tkankowego aktywatora plazminogenu (r-TPA) jest obecnie jedyną uznaną terapią ostrego udaru mózgu.
Podanie dożylne tkankowego aktywatora plazminogenu (r-TPA) jest obecnie jedyną uznaną terapią ostrego udaru mózgu. Niestety jego stosowanie jest ograniczone przez

6-cio procentowe ryzyko krawienia śródczaszkowego i 3-godzinne okno od pojawienia się objawów do leczenia. Ponadto jego skuteczność jest z kilku powodów ograniczona: dożylnie podany r-TPA często nie rozpuszcza dużych skrzepów, tętnice ulegają reokluzji w około 1/3 przypadków, mimo rozpuszczenia skrzepu przepływ w mikrokrążeniu może pozostać niezmieniony, a dodatkowo mimo uzyskania reperfuzji uszkodzenie komórek może postępować.

Próby zwiększenia skuteczności podawanego dożylnie r-TPA ...