Udar niedokrwienny mózgu jest jednym z najpoważniejszych powikłań chorób układu sercowo-naczyniowego. Uzyskanie szybkiego udrożnienia zamkniętego naczynia poprzez leczenie trombolityczne jest podstawą leczenia w ostrej fazie choroby. Czy stosowanie metod wewnątrznaczyniowych, tak jak w zawale serca, jest opcją? Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego zastosowanie leczenia wewnątrznaczyniowego w przypadku udaru niedokrwiennego wywołanego zamknięciem tętnic proksymalnych przedniego odcinku krążenia mózgowego. Do badania włączono 500 pacjentów z 16 ośrodków holenderskich. Badanych przydzielono losowo do grupy leczonej standardowo (n=267) lub dodatkowo metodą wewnątrznaczyniową w ciągu 6 godzin od rozpoczęcia objawów (n=233). Pierwszorzęd...