Resekcja punktu wyjścia raka jelita grubego jest standardowym postępowaniem także w przypadku występowania przerzutów odległych. Zmieniające się metody lecznicze, w tym coraz bardziej skuteczne leczenie biologiczne każą przemyśleć zasadność takiego postępowania. W najnowszym wydaniu czasopisma JAMA Surgery opublikowano wyniki retrospektywnego badania, w którym oceniano trwałe trendy dotyczące resekcji pierwotnych ognisk rozsianego raka jelita grubego u pacjentów leczonych w ośrodkach amerykańskich w latach 1988-2010. Do badania włączono dane 64 157 pacjentów z rejestru National Cancer Institute’s Surveillance, Epidemiology, and End Results CRC. Badani mieli rozpoznany nowotwór złośliwy jelita grubego lub odbytu w stadium IV. Oceniano odsetek pacjentów, u których usuwano ognisko pierwotn...