W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost liczby pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca, którzy czekają w kolejce na przeszczep serca. W samych Stanach Zjednoczonych wykonano w 2011 roku blisko 2 tys. przeszczepów serca, podczas gdy zapotrzebowanie na ten organ jest ok. dziesięciokrotnie wyższe. To podsatwowe ograniczenie rozwoju transplantologii. W prezentowanym badaniu opublikowanym na łamach the American Journal of Transplantation autorzy ocenili trendy w wyborze serc do transplantacji wśród potencjalnych dawców. W tym celu przeanalizowano bazę danych Organ Procurement and Transplantation Network. Sprawdzono w niej każdego potencjalnego dawcę serca w latach 1995-2000 w USA. Następnie klasyfikowano serca jako przeszczepione, zdyskwalifikowane z przeszczepu lub inne. Później oce...