Coraz mniej pacjentów, z rozpoznanym rakiem jelita grubego w IV stadium, poddawanych jest resekcji guza pierwotnego, wzrosła natomiast przeżywalność – do takich wniosków doszli autorzy badania „Time Trend Analysis of Primary Tumor Resection for Stage IV Colorectal Cancer” opublikowanego w styczniu br. na stronie JAMA Surgery. Autor: Karolina Twardowska Co piąty pacjent z rozpoznaniem raka jelita grubego ma IV stadium choroby, w którym to rak daje przerzuty, najczęściej do wątroby i płuc. W przypadku takich pacjentów istnieją pewne kontrowersje dotyczące wyboru najlepszej metody leczenia, ponieważ usunięcie guza pierwotnego może np. opóźnić rozpoczęcie chemioterapii. – Jest jeszcze sporo kontrowersji wokół resekcji guza pierwotnego u pacjentów z rakiem w IV stadium. Niektórzy wierz...