Podstawowa pomoc lekarska w przypadku objawów spowodowanych stenozą kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym (lumbar spinal stenosis- LSS) jest wyzwaniem dla lekarze pierwszego kontaktu a niechirurgiczne leczenie jest ograniczone ze względu na brak dowodów o ich skuteczności. W najnowszym wydaniu Annals of Internat Medicine opublikowano wyniki pracy porównującej chirurgiczne metody dekompresji kanału kręgowego z fizykoterapią. Badanie przeprowadzono na oddziałach neurologii, ortopedii i fizykoterapii. Do badania włączono 169 osób po 50 roku życia z LSS zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Podzielono je losowo na dwie grupy: pierwsza-87 osób zakwalifikowana do leczenia chirurgicznego i druga- 82 osoby zakwalifikowano do fizykoterapii. Po 24-miesięcznej obserwacji badanie ukończyło ...