Ostre stany chirurgiczne u kobiet w ciąży budzą niepokój zarówno ginekologów jak i chirurgów. Jest to związane z odmiennością objawów lub ich lokalizacji spowodowanych ciążą. Sprawą nierozstrzygniętą jest problem powikłań pooperacyjnych u kobiet ciężarnych. Nie jest jasne, czy ciąża wiąże się z ich częstszym występowaniem po operacjach z zakresu chirurgii ogólnej i czy zwiększa ryzyko umieralności. W tym celu przeprowadzono badanie, do którego dane uzyskano z American College of Surgeons’ National Surgical Quality Improvement Program. Porównywano kobiety w ciąży do kobiet niebędących w ciąży poddanych tym samym operacjom z zakresu chirurgii ogólnej. Dopasowano je w stosunku 1:1 pod względem 63 cech przedoperacyjnych i 21 cech pooperacyjnych oraz analizowano zdarzenia niepożądane występu...