Użycie nieinwazyjnej metody wentylacji u pacjentów z ostrą hipoksemiczną niewydolnością oddechową jest kontrowersyjne. Zastosowanie wysokiego przepływu tlenu przez cewnik nosowy może być alternatywą u pacjentów z hipoksemią. Wyniki publikacji ukazały się na łamach The New England Journal of Medicine. Przeprowadzono wieloośrodkowe badanie, w którym w sposób losowy dobrano pacjentów bez hiperkapnii, u których rozpoznano ostrą hipoksemiczną niewydolność oddechową, a stosunek parcjalnego ciśnienia tlenu w krwi tętniczej i zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej wynosił 300mm Hg lub mniej, do grupy z wysokim przepływem tlenu, standardowej metody z użyciem maski twarzowej lub nieinwazyjnej metody wentylacji dodatnim ciśnieniem. Pierwszorzędowym punktem końcowym była liczba pacjentów zaintub...