Infekcyjne powikłania stanowią znaczący problem u pacjentów po operacjach trzustki, skutkując wysoką śmiertelnością. Czy stosowanie synbiotyków (połączenie prebiotyku z probiotykiem) daje jakieś korzyści dla tych pacjentów? W najnowszym wydaniu Annals of Surgery opublikowano wyniki badania określającego wpływ terapii synbiotykiem w okresie okołooperacyjnym na powikłania pooperacyjne, zwłaszcza infekcyjne, u pacjentów po operacji z powodu przewlekłego zapalenia trzustki. Do badania włączono 79 pacjentów z przewlekłym wapniejącym zapaleniem trzustki operowanych sposobem Frey’a. Podzielono ich losowo na dwie grupy- grupa A otrzymywała synbiotyk przez 5 dni przed operacją i 10 dni po operacji, gruba B przez ten czas otrzymywała placebo. Pierwotnym punktem końcowym badania było wystąpienie ...