Jedną z form terapii raka sutka, zwłaszcza w jego wczesnym stadium, jest leczenie oszczędzające (BCT, breast-conserving therapy). Mimo rosnącej popularności tej metody leczenia chirurgicznego, wiele kobiet nadal poddawanych jest mastektomii. W najnowszym wydaniu JAMA Surgery opublikowano wyniki badania sprawdzającego czynniki wpływające na wybór metody leczenia chirurgicznego w raku sutka. Do badania włączono 727 927 kobiet z rakiem sutka w stadium T1 lub T2. Dane pozyskano z National Cancer Data Base. Okazało się, że leczenie oszczędzające sutek było częściej stosowane u kobiet w wieku 52-61 lat niż u młodszych pacjentek (1,14; 1,12-1,15, CI= 95 proc.) i częściej u kobiet z wyższym wykształceniem (1,16; 1,14-1,19). BCT przeprowadzano rzadziej u pacjentek bez ubezpieczenia zdrowotnego w...