Celem poniższego badania była ocena właściwości analgetycznych muzyki oraz audiobooków u dzieci poddanych dużemu zabiegowi chirurgicznemu w porównaniu z grupą kontrolną.
Badanie miało charakter prospektywny z randomizacją. Dzieci u których przeprowadzono duży zabieg operacyjny były losowo przypisane do jednej z trzech grup: muzyka, audiobook oraz kontrolna (cisza). Głównym celem badania była ocena nasilenia bólu pooperacyjnego w tych grupach w 48 godz. po operacji. Nasilenie bólu było mierzone za pomocą odpowiednich skal w odstępach 30 minutowych dla każdej z grup. Spośród 60 pacjentów włączonych do badania ukończyło je 56. Muzyka oraz audiobooki zmniejszały nasilenie bólu w porównaniu do grupy kontrolnej, mediana (IQR) odpowiednio -60 (-90 do 0), -45 (-90 do 0) o 0 (-30 do 90). ...