Rak trzustki jest czwartym najczęściej powodującym zgony nowotworem w krajach rozwiniętych. W 10 proc. przypadków występuje rodzinnie lub jest związany z jakimś zespołem genetycznym. To wszystko sprawia, że warto zainteresować się screeningiem u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka trzustki. Niestety, do tej pory nie opracowano idealnej metody pozwalającej na wczesny etap nadzoru onkologicznego. W najnowszym wydaniu JAMA Surgery opublikowano wyniki badania oceniającego skuteczność zastosowania rezonansu magnetycznego (MRI) jako badania przesiewowego u pacjentów z grup ryzyka. Do badania włączono 40 pacjentów (24 kobiety i 16 mężczyzn). Średnia wieku wynosiła 49,9 lat. Średni okres obserwacji wynosił 12,9 miesięcy. Liczba osób spokrewnionych z uczestnikami badania, u któryc...