Proces gojenia się ran jest kluczowym problemów współczesnej chirurgii. Rosnąca liczba pacjentów otyłych, chorujących na cukrzycę czy przyjmujących leki zaburzające regenerację tkanek (sterydy) powoduje, że mimo postępów techniki operacyjnej źle gojące się rany są nadal częstym zjawiskiem. Naukowcy z Karolinska Institutet podeszli to tematu od strony komórki. W najnowszym wydaniu Journal of Clinical Investigation opublikowano wyniki ich pracy dotyczącej roli różnych rodzajów mikroRNA (miR) w procesach gojenia się ran skóry. Stwierdzono, że w czasie fazy zapalnej, a szczególnie w fazie proliferacyjnej gojenia znacznie zwiększa się ekspresja miR-132 (głównie w keratynocytach). Zmiana jest najprawdopodobniej wywoływana przez zwiększone stężenia czynników TGF-beta1 i TGF-beta2. Analiza tran...