Wpływ przedłużonego (≥6 godzin) okresu niedokrwienia przeszczepu na wyniki po transplantacji płuc są kontrowersyjne. W najnowszym wydaniu JAMA Surgery opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ takiego niedokrwienia na długoterminowy odsetek przeżycia całkowitego i ryzyko rozwoju pierwotnej niewydolności graftu (PGF- primary graft failure). Do badania włączono 10225 dorosłych pacjentów po przeszczepieniu płuc, z czego 30, 6 proc. (3127) było narażonych na przedłużony czas niedokrwienia przeszczepu. Dokonano analizy obu grup- bez niedokrwienia i z przedłużonym niedokrwieniem graftu (≥6 godzin). Pierwotnym punktem końcowym była ocena jedno- oraz pięcioletniego przeżycia. Wtórnym punktem końcowym była ocena ryzyka wystąpienia pierwotnej niewydolności graftu lub innych powikłań pooperac...