W przeciągu ostatnich trzech dekad wprowadzono wiele metod leczenia raka szyjki macicy jednak nadal nie wiadomo, czy poprawiły one przeżywalność. W badaniu tym oceniono względną przeżywalność oraz stosunek przeżycia pacjentek z rakiem szyjki macicy w porównaniu z grupą kontrolną. Do badania włączono pacjentki ze zdiagnozowanym rakiem szyjki macicy pomiędzy 1983 a 2009 rokiem. W ocenie przeżywalności wzięto pod uwagę wiek, rasę, stopień zaawansowania, rok diagnozy oraz czas, jaki upłynął od rozpoznania choroby. Oceniono zmiany względnej przeżywalności. Oceniono, jak zmieniała się przeżywalność u pacjentek z różnymi stopniami zaawansowania w porównaniu do grupy kontrolnej Badanie przeprowadzono na 46 932 pacjentkach. Dla kobiet z I stopniem zaawansowania, zdiagnozowanych w 2009 roku haza...