W czerwcowym wydaniu „British Journal of Surgery” ukazały się wyniki badania dotyczącego ryzyka nawrotu raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma , HCC) po przeszczepieniu wątroby. Poprzednio badacze określając to ryzyko skupiali się głównie na cechach nowotworu, teraz zaś za punkt obserwacji obrali wpływ cech dawcy i jakości przeszczepu na wyniki transplantacji. Do badania włączono 9724 biorców po przeszczepieniu wątroby. Rozpatrywano przypadki ze względu na charakterystykę dawcy graftu. Wykazano, że czynnikami zwiększającymi ryzyko nawrotu raka wątrobowokomórkowego po transplantacji są: wiek dawcy powyżej 60 lat (skorygowany HR 1,38, CI 95 proc., od 1,10 do 1,73; p = 0,006), dawca z cukrzycą (skorygowany HR 1,43, CI od 1,11 do 1,83; P = 0,006), dawca o wskaźniku ...