Wytrzewienie miedniczne (pelvic exenteration) jest potencjalnie skuteczną formą leczenia w lokalnie zaawansowanym pierwotnym raku odbytnicy. Dotychczasowe prace miały ograniczoną formę ze względu na małą ilość wykonywanych tego typu zabiegów i niejednorodne dane. W czerwcowym wydaniu British Journal of Surgery opublikowano wyniki badania sprawdzającego, co warunkuje przeżycie całkowite u pacjentów po operacji wytrzewienia miednicznego. Do badania włączono przypadki 174 pacjentów, którzy w latach 1992-2014 byli operowani z powodu pierwotnego raka odbytnicy metodą wytrzewienia miednicznego. Pierwotnym punktem końcowym badania było określenie odsetka 5-letniego przeżycia całkowitego. Wtórnym punktem końcowym badania było określenie długości hospitalizacji, odsetka powikłań pooperacyjnych, ...