Pacjenci po zabiegu chirurgicznym, którzy słuchali muzyki, byli znacznie mniej niespokojni i bardziej zadowoleni po operacji w porównaniu z tymi, którzy muzyki nie słuchali – to wyniki nowego badania z Queen Mary University of London Metaanalizę przygotowano na podstawie danych pochodzących z siedemdziesięciu dwóch badań. Analizą objęto badania z randomizacją, w których porównywano działanie któregokolwiek rodzaju muzyki. Utwory włączano przed, w trakcie lub po zabiegu, a pacjenci otrzymywali standardową opiekę, przewidzianą dla dorosłych osób poddawanych danemu zabiegowi. Z badania wykluczono jedynie operacje ośrodkowego układu nerwowego lub zabiegi chirurgiczne okolicy głowy i szyi. Czynnikami, które naukowcy postanowili przeanalizować były: ból po operacji, potrzebne znieczulen...