Całkowita wymiana stawu biodrowego jest skuteczną metodą leczenia zmian zwyrodnieniowych tego stawu. Wytrzymałość protez może zależeć od charakterystyki implantu, powierzchni trącej oraz techniki wszczepienia.
Do badania, które odbyło się pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2010 roku, włączono pacjentów z Francji w wieku powyżej 40 roku życia, których zakwalifikowano do całkowitej wymiany stawu biodrowego. Wyniki leczenia były oceniane do 31 grudnia 2013 roku. Ocena zużycia endoprotez była dokonana na podstawie rodzaju cementu oraz powierzchni trącej endoprotezy. Porównano użycie cementu bez antybiotyku, cementu zaimpregnowanego antybiotykiem z endoprotezami wszczepianymi bezcementowo. Porównano także endoprotezy składające się z różnych komponentów: ceramika-ceramika, ceramika-poli...