W celu zmniejszenia liczby bakterii znajdujących się na powierzchni skóry, u pacjentów poddanych elektywnym zabiegom operacyjnym, stosuje sie glukonian chlorheksydyny w trakcie przedoperacyjnej toalety ciała. Badania potwierdzają, że ta procedura przynosi duże korzyści. Dotychczasowe dane nie uzasadniają oczyszczania skóry jako strategii redukującej ilość zakażeń. Celem badania było stworzenie oraz ocena wystandaryzowanych protokołów przedoperacyjnych kąpieli antyseptycznej i porównanie ich z istniejącymi w literaturze metodami. Badanie przeprowadzono na 120 zdrowych ochotnikach. Dane do analizy zbierano od 13 do 27 października 2014 roku. Ustalono dawkę i czas działania chlorheksydyny, tak aby stężenie środka na powierzchni skóry było jak najwyższe. W sposób losowy podzielono badanych ...