Leczenie prowadzące do zmniejszenia stężenia testosteronu w surowicy (androgen-deprivation therapy, ADT) jest podstawą leczenia raka prostaty od 1940 roku. W najnowszym wydaniu The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania, w którym oceniono, czy skojarzenie terapii ADT z docetakselem spowoduje wydłużenie czasu całkowitego przeżycia, w porównaniu do standardowej terapii ADT, u pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty. Do badania włączono 790 mężczyzn z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem prostaty. Podzielono ich losowo na dwie grupy- pacjenci w grupie pierwszej otrzymywali ADT z docetakselem (w dawce 75 mg/m2 co 3 tygodnie w 6 cyklach). Druga otrzymywała samą terapię ADT. Pierwotnym punktem końcowym badania była ocena postawionej wcześniej hipotezy, że skojarzenie do...