Worykonazol pochodna triazoli, jest silnym lekiem przeciwgrzybiczym używanym w celu zapobiegania oraz leczenia ciężkich zakażeń u pacjentów po przeszczepieniu płuc. Ze stosowaniem tego leku wiąże się jednak zwiększone ryzyko rozwoju raka kolczystokomórkowego skóry (SCC). Przeprowadzono retrospektywne badanie mające sprawdzić czy stosowanie worikonazolu zwiększa ryzyko wystąpienia raka kolczystokomórkowego skóry, kolonizacji Aspergillus, inwazyjnej aspergiliozy i wpływu na inne przyczyny śmierci. Dane pochodziły z uniwersyteckiego szpitala w Kalifornii, gdzię pomiędzy październikiem 1991r., a grudniem 2012r. przeszczepiono płuca u 455 chorych. Ekspozycja na worykonazol wiązała się z większym o 73 proc. ryzykiem wystąpienia SCC ( [HR] 1,73; 95 proc. l [CI]: 1,04–2,88; p = 0,03), przy czym...