Nie przeprowadzono do tej pory żadnego badania porównującego długoterminowe wyniki leczenia tętniaków aorty brzusznej metodą klasyczną i endowaskularną. Celem badania było porównanie długoterminowych wyników leczenia tętniaków aorty brzusznej operowanych metodą klasyczną i endowaskularną, Dane pochodziły z operacji przeprowadzonych w latach 2001-2009 w Kalifornii. Z pośród 24670 pacjentów, w 52 proc. w przypadków zastosowano endowaskularną metodę leczenia. Z metodą endowaskularną wiążą sie lepsze wyniki leczenia w ciągu 30 dni od operacji, jak i trzyletnia przeżywalność. Po upływie trzech lat od zabiegu, śmiertelność staje się wyższa u chorych leczonych endowaskularnie. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w długoterminowej śmiertelności ( HR 0,99; 95 proc. CI, 0,94-1,04; P = 0,64). Op...