Nowy model okołooperacyjnej oceny pacjentów powinien zawierać wiedzę róznych dziedzin medycyny, kótre związane są z taką oceną. Badanie to miało na celu stworzenie, wprowadzenie i ocene programu nauczania ukierunkowanego badania ultrasonograficznego (point-of-care ultrasound) wśród rezydentów anestezjologii. Przez 2 lata, 42 rezydentów anestezjologii brało udział w tym programie. Połowa z nich, poza podstawowymi wykładami została przeszkolona do oceny patologii w obrazie USG. Efekty szkolenia zostały przedstawione za pomocą modelu Kirkpatricka w skali 1-4, na podstawie satysfakcji szkolących się, testu, oceny obrazów USG i wpływu szkolenia na zastosowanie wiedzy w praktyce klinicznej. Ocena programu wykazała wysoki poziom satysfakcji wśród uczestników (n=30), poprawę wyników testu (n=37...