Badanie to dotyczy największej liczby pacjentów z długoletnim przeżyciem u których zdiagnozowano gruczolakoraka z komórek przewodowych trzustki w przeszłości. Badacze chcieli odkryć związek pomiędzy pacjentem, guzem, operacją bądź czynnikami socjodemograficznymi, a długoletnim przeżyciem. Badanie przeprowadzono na pacjentach z wykrytym inwazyjnym gruczolakorakiem z komórek przewodowych trzustki . Użyto modeli regresji logicznej czynników związanych z długoletnim przeżyciem, aby ocenić prawdopodobieństwo przeżycia co najmniej 10 lat. Dane do analizy pochodziły z ponad 1500 ośrodków w USA. Pacjenci włączeni do badania mieli potwierdzonego histopatologicznie raka, usuniętego operacyjnie pomiędzy 1 stycznia 1998r. a 31 grudnia 2002r, n=11917. Wstępnie zakwalifikowano do badania 70915 pacj...