Terapia oszczędzająca sutek (breast-conserving therapy, BCT) jest często stosowaną i akceptowalną metodą leczenia wczesnego raka piersi. Mimo tego, wiele kobiet we wczesnym stadium choroby nadal poddawanych jest mastektomii.
W najnowszym wydaniu JAMA Surgery opublikowano wyniki badania oceniającego czynniki związane z wyborem metody operacyjnego leczenia raka sutka.
Do badania włączono 727 927 kobiet z rakiem sutka w stadium T1 lub T2. Terapia BCT była najczęściej stosowana u pacjentek w wieku 52-61 lat w porównaniu do pacjentek młodszych (CI 95 proc.; 1,14; 1,12-1,15) oraz u kobiet z wyższym wykształceniem (1,16; 1,14-1,19). Odsetek terapii oszczędzającej sutek był niższy u pacjentek bez ubezpieczenia zdrowotnego w porównaniu do pacjentek z prywatnym ubezpieczeniem (0,75; ...