Operacja bariatryczna zapobiega i indukuje remisję u pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednakże wpływ przedoperacyjnego poziomu glikemii na długoterminowe koszty opieki zdrowotnej jest nadal nieznany. Celem poniższego badania była ocena kosztów opieki zdrowotnej po 15 latach u pacjentów z otyłością leczonych konwencjonalnie lub poddanych operacji bariatrycznej z różnym wyjściowym poziomem glikemii: normoglikemią, stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Badanie “The Swedish Obese Subjects” (SOS) to  prospektywne badanie populacji dorosłych, u których przeprowadzono  operację bariatryczną i równoczasowej grupy kontrolnej, gdzie pacjenci leczeni byli konwencjonalnie (wiek pacjentów 37-60 lat; BMI ≥34 u mężczyzn i ≥ 38 u kobiet). Pacjentów zgromadzono z  25 szwedzkich klinik ch...