W najnowszym wydaniu The Lancet Diabetes & Endocrinology opublikowano wyniki szwedzkiego badania kohortowego badającego wpływ przeprowadzenia operacji bariatrycznych u otyłych pacjentów z cukrzycą typu drugiego na ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz ryzyko zgonu. Oceniano pacjentów po operacjach typu Roux-en-y (wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y; RYGB). Do badania włączono 6132 pacjentów, których podzielono na grupy ze względu na płeć, wiek, BMI oraz rok przeprowadzenia operacji. Ryzyko sercowo-naczyniowe oraz ryzyko zgonu były oceniane przy użyciu modelu proporcjonalnego ryzyka Cox’a. Pierwotnym punktem końcowym badania było określenie śmiertelności całkowitej, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz wystąpienia zawału mięśnia sercowego (zako...