Na świecie każdego roku umiera około 55tyś. ludzi z powodu czerniaka. Około 50 proc. wszystkich czerniaków skóry ma mutację BRAF. Szwajcarska firma farmaceutyczna Roche opublikowała dane pochodzące z badania klinicznego coBRIM. Pacjenci z nieleczonym wcześniej zaawansowanym czerniakiem z mutacją BRAF V600 otrzymali leczenie składające się z dwóch leków: cobimetinib i vemurafenib. W rezultacie mieli wyższą przeżywalność niż chorzy otrzymujący tylko vemurafenib. W trakcie badania nie wykazano istotnych zagrożeń związanych z tą terapią. Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałej terapii będą dostępne pod koniec tego roku. Decyzja Food and Drug Administration (FDA) odnośnie stosowania leku będzie wydana 11 listopada br. natomiast Europejska Agencja Leków wyda oświadczenie pod koniec tego r...