Hartowanie przez niedokrwienie (Remote ischemic preconditioning, RIPC) jest stosowane u pacjentów kardiologicznych, polega na wywoływaniu krótkich epizodów niedokrwienia (hartowanie) celem ochrony narządów w razie wystąpienia przedłużonego niedokrwienia. Do tej pory wiadomo, że RIPC zmniejsza wartość biomarkerów w razie wystąpienia zjawiska niedokrwienia i reperfuzji u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, nie był jednak znany wpływ hartowania na wyniki kliniczne. W najnowszym wydaniu The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego, prospektywnego badania z podwójnie ślepą próbą oceniającego kliniczne efekty RIPC u dorosłych pacjentów po planowej operacji kardiochirurgicznej (wymagających krążenia pozaustrojowego, znieczulonych dożylnie p...