Otyłość jest jednym z czynników zwiększonego ryzyka operacyjnego. W najnowszym wydaniu Obstetrics & Gynecology opublikowano wyniki badania, do którego włączono 335 ciężarnych kobiet z chorobliwą otyłością. Oceniano związek dawki profilaktycznie podawanego antybiotyku przedoperacyjnie (cefazoliny), a ryzykiem rozwoju zakażenia miejsca operowanego. W tym badaniu retrospektywnym kobiety podzielono na dwie grupy ze względu na ilość otrzymanej cefazoliny. Grupa pierwsza otrzymywała 2 g antybiotyku przed cięciem cesarskim, grupa druga – 3 g. Średnia waga kobiet wynosiła140 kg (zakres od 135,6 kg do 151 kg). U 44 kobiet (13,1 proc.) rozpoznano zakażenie miejsca operowanego. Nie zaobserwowano różnic w odsetku zakażeń miejsca operowanego wśród kobiet, które otrzymały 2 g cefazoliny w ...