Celem tego badania było porównanie odczuwania bólu i sposobu jego leczenia u kobiet po cesarskim cięciu w zależności od sposobu zamknięcia powłok ciała: szwy vs stapler. Badanie przeprowadzono pomiędzy 2010 a 2012 rokiem w trzech szpitalach w USA. Głównym punktem końcowym była ocena bólu związanego z poprzecznym cięciem skóry w trakcie cesarskiego ciecia. Pacjentki zgłaszały stopień dolegliwości bólowych oraz jakie leki stosowano w celu uśmierzenia bólu w trakcie hospitalizacji oraz przez okres 6 tyg po porodzie. W badaniu wzięło udział 746 kobiet z czego u 370 skórę zamykano za pomocą szwów a staplera użyto u 376 pacjentek. Nie wykazano istotnych różnic w dolegliwościach bólowych pomiędzy grupami w trakcie hospitalizacji (mediana bólu wyniosła 3,9 punktu, p=0,914) ani w 4-8 tyg po ope...