Bakteriemia o etiologii enterokokowej wiąże się z wysokim wskaźnikiem umieralności, choć wciąż nie wiadomo, w jakim stopniu zgony wywoływane są tą właśnie infekcją. By wyjaśnić te wątpliwości przeprowadzono badanie, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Clinical Infectious Diseases. W badaniu tym szacowano umieralność związaną z bakteriemią enterokokową nabytą w oddziałach intensywnej opieki medycznej. W latach 2011-2013 analizowano dane kolejnych pacjentów, którzy byli hospitalizowani w OIT dłużej niż 48 godzin. Spośród 3080 przyjętych osób u 218 (7,1 proc.) zidentyfikowano 266 przypadków bakteriemii związanej z OIOM, z czego 76 o etiologii enterokokowej. Spośród tych przypadków u 44 (58 proc.) podejrzewano infekcje związane z dostępem naczyniowym. Bakteriemia enterokokowa wi...