Miejscowe wycięcie raka dystalnej części odbytnicy jest swojego rodzaju operacyjnym leczeniem zachowawczym, alternatywą dla przezbrzusznej resekcji u pacjentów z rakiem odbytnicy w stadium 1. Jednak same lokalne wycięcie jest związane z większym ryzykiem lokalnego nawrotu choroby i cechuje się mniejszym przeżyciem w porównaniu do przezbrzusznej resekcji odbytnicy.
W najnowszym wydaniu The Lancet Oncology opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania drugiej fazy, oceniającego onkologiczne i funkcjonalne rezultaty neoadjuwantowej chemioradioterapii poprzedzającej miejscowe wycięcie u pacjentów z rakiem dystalnej części odbytnicy w stadium T2N0 klinicznego zaawansowania. Badanie przeprowadzono w 26 amerykańskich ośrodkach onkologicznych. Do badania włączono 79 pacjentów ze zdiagnozo...