Stelara (ustekinumab) jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko interleukinom IL -12 i IL-23. Uważa się, że te cytokiny odgrywają znaczącą rolę w chorobach układu immunologicznego, w tym w chorobie Crohna. Nowe dane badań 3 fazy pokazują, ze leczenie Stelara firmy Janssen wywołuje odpowiedź kliniczną i kliniczną remisję u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których wcześniej nie powiodło się leczenie konwencjonalne. Większość pacjentów w powyższym badaniu nigdy wcześniej nie otrzymywała leczenia przeciwciałami przeciwko czynnikowi martwicy nowotworu (anty-TNFalfa).
W fazie 3 badania UNITI-2 osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy z ustekinumabem w grupie terapeutycznej wykazując znacznie lepszą odpowiedź kliniczną w 6 tygodniu w poró...