Połączenie nedaplatyny i docetakselu może mieć korzystny wpływ na leczenie płaskonabłonkowego raka płuc. Autorzy badania opublikowanego na łamach The Lancet chcieli ocenić wpływ połączenia nedaplatyny i docetakselu na przeżywalność chorych z dotychczas nieleczonym lub nawrotowym płaskonabłonkowym rakiem płuc.
W badaniu wzięli udział pacjenci w wieku 20-74 lat z histopatologicznie potwierdzonym płaskonabłonkowym rakiem płuc w stadium IIIB/IV, ze stopniem sprawności ocenionym za pomocą Eastern Cooperative Oncology Group wynoszącym 0-1, nie otrzymujący wcześniej chemioterapii lub z nawrotem choroby co najmniej rok po leczeniu adjuwantowym. W sposób losowy przypisano pacjentów w stosunku 1:1 do grup otrzymujących 100mg/m2 nedaplatyny i 60 mg/m2 docetakselu oraz 80mg/m2 cisplatyny i 6...