Celem badania opublikowanego na łamach BMJ była ocena wpływu leczenia inhibitorami pompy protonowej (IPP) na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów z przebytym zawałem serca, otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Badanie  zostało przeprowadzone w latach 1998-2011 w Danii. Wzięli w nim udział pacjenci w wieku 30 lat i więcej, przyjęci do szpitala z powodu pierwszego w życiu zawału serca. Warunkiem włączenia do badana było przeżycie przynajmniej 30 dni od wypisania ze szpitala. Związek pomiędzy przyjmowaniem IPP a ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego, wywołanego niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi oraz terapią przeciwzakrzepową, oceniono na podstawie, zależnego od czasu, modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa. Stosowan...