Niwolumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG4, hamujące białko PD-1, które pełni kluczową rolę w układzie immunologicznym człowieka. Lek ten zastosowany w niekontrolowanych badaniach klinicznych dawał optymistyczne wyniki leczenia, również u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki. W najnowszym wydaniu The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki randomizowanego badania trzeciej fazy porównującego terapię z zastosowaniem niwolumabu z terapią ewerolimusem u 821 pacjentów z zaawansowanym, uprzednio leczonym (jednym lub dwoma lekami antyangiogennymi), rakiem jasnokomórkowym nerki. Podzielono ich losowo na dwie grupy (1:1). Pacjenci z grupy pierwszej otrzymywali niwolumab w dawce 3 mg/kg dożylnie co dwa tygodnie, pacjenci z grupy drugiej leczeni byli ewerolimusem w dawce 10 ...