Międzynarodowe Towarzystwo Transplantacji Serca i Płuc (ISHLT) ogłosiło nowe wytyczne dot. przeszczepu serca. Wskazania do tej procedury zostały istotnie rozszerzone w porównaniu do wytycznych z 2006 r. Rekomendacje zostały opublikowane na łamach Journal of Heart and Lung Transplantation. W przeciwieństwie do poprzednich wytycznych, ocena rokowania w niewydolności serca powinna zostać przeprowadzona łącznie z sercowo-płucnym testem wysiłkowym w celu określenia szacowanego przeżycia i stworzenia listy oczekiwania na przeszczep dla pacjentów ambulatoryjnych. Rozsądnymi punktami odcięcia wydają się być: roczne przeżycie w modelu Seattle Heart Failure Model <80% lub w rokowanie określone w skali Heart Failure Survival Score jako wysokie/pośrednie (klasa zaleceń IIb, poziom dowodów C). W...