Czy statyny, leki poprawiające funkcję śródbłonka, zastosowane okołooperacyjnie zapobiegają ostremu uszkodzeniu nerek (ang. acute kidney injury, AKI) u pacjentów poddawanych operacji kardiochirurgicznej? Takie pytanie postawili sobie naukowcy z Vanderbilt University w Nashville. Przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne oceniające skuteczność statyn w zapobieganiu AKI (Statin Cardiac Surgery trial), a jego wyniki opublikowano w lutowym wydaniu „Journal of the American Medical Association” Do badania włączono 615 pacjentów poddawanych operacji kardiochirurgicznej (planowe CABG [ok. 50 proc.], operacje zastawek serca, operacja aorty wstępującej). Losowo podzielono ich na dwie grupy: pacjenci w grupie pierwszej dostawali atorwastatynę, a w grupie drugiej placebo. Ze 199 pacjentów uprz...