Zaawansowany wiek jest silnym czynnikiem ryzyka zakrzepowo-zatorowego u pacjentów z migotaniem przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF), a doustne leki przeciwzakrzepowe zmniejszają to ryzyko o prawie dwie trzecie. Jednak nawet połowa starszych pacjentów z AF uprawnionych do terapii przeciwzakrzepowej nie jest leczona z powodu obaw lekarzy o ewentualne skutki uboczne leczenia, takie jak krwawienie wewnątrzczaszkowe czy ryzyko upadku. W marcowym wydaniu „JAMA Cardiology” opublikowano wyniki badania oceniającego częstość występowania i czynniki ryzyka wystąpienia krwawienia wewnątrzczaszkowego u starszych pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych warfaryną. Do retrospektywnej analizy włączono 31 951 amerykańskich weteranów w wieku powyżej 75 lat ze zdiagnozowanym migotaniem przedsi...