Ostatnio od użytkowników mojej strony otrzymałem kilka pytań dotyczących anestezjologii. Wiele wątpliwości wywołuje interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15, dalej: rozporządzenie anestezjologiczne). Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 1. Co oznacza sformułowanie, że lekarz dokonujący znieczulenia musi znajdować się „w bezpośredniej bliskości pacjenta” przez cały czas trwania znieczulenia? W języku prawnym zwrot „bezpośrednia bliskość” należy rozumieć jako odległość umożliwiającą lekarzowi anestezjologowi podjęcie koniecznej interwencji bez pr...