Endoskopowe umieszczenie wielu plastikowych stentów do dróg żółciowych jest leczeniem pierwszego rzutu w przypadku większości łagodnych zwężeń dróg żółciowych. Obecnie zastosowanie znajdują również samorozprężające się metalowe stenty (ang. covered self-expandable metallic stents, cSEMS). W marcowym wydaniu „JAMA” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego porównującego skuteczność stentów cSEMS ze stentami plastikowymi w zwężeniu dróg żółciowych. Do badania włączono pacjentów z łagodnym zwężeniem dróg żółciowych (średnica przewodu żółciowego wspólnego min. 6 mm), uprzednio nieleczonych (n=112): po ortotopowym przeszczepieniu wątroby (n=73), z przewlekłym zapaleniem trzustki (n=35) lub jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych (n=4). Podzielono ich losowo na dwie...