Migotanie przedsionków, które występuje po operacji kardiochirurgicznej zwiększa ryzyko zgonu, powikłań i ponownych hospitalizacji. U stabilnych pacjentów z pooperacyjnym migotaniem przedsionków wciąż nie jest znana optymalna strategia postępowania: brakuje danych, które przemawiałyby czy skuteczniejsza jest kontrola rytmu komór czy walka o rytm zatokowy. Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano artykuł, który dotyczył przedstawianego zagadnienia. Do badania włączono pacjentów z migotaniem przedsionków, które wystąpiło po operacji kardiochirurgicznej. Pacjentów randomizowano do strategii kontroli częstości rytmu komór lub walki o rytm zatokowy. Pierwszorzędowym punktem końcowym była całkowita liczba dni hospitalizacji w ciągu 60 dni od randomizacji. Pooperacyjne migotanie...