W „Archives of Disease in Childhood” opublikowano wyniki analizy dotyczącej postępowania w okresie okołooperacyjnym u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder) poddanych zabiegom z zakresu chirurgii dziecięcej. Analiza obejmowała łącznie 11 artykułów (badania empiryczne oraz opisane przypadki medyczne) opublikowanych w recenzowanych czasopismach, w latach 1997-2016. Mimo skąpej liczby publikacji na ten temat, autorzy badania wskazują, że na pediatrycznych pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinno się poświęcać więcej uwagi, dostosować ją do indywidualnych potrzeb małych pacjentów oraz powinno się odchodzić od nacisku na uspokojenie pacjentów. W okresie okołooperacyjnym ważna jest również odpowiednie zaangażowanie opiekunów dzi...