Metabolomika jest nową dziedziną nauki, zajmującą się badaniem szlaków metabolicznych i analizą metabolitów w komórkach i tkankach. Jej zastosowanie w medycynie może przynieść dużo korzyści, zwłaszcza u pacjentów po urazach. W majowym wydaniu “JAMA Surgery” opublikowano wyniki badania oceniającego wykorzystanie metabolomiki i jej wpływ na rekonwalescencję u pacjentów w ciężkim stanie po urazie. Do badania włączono 10 pacjentów po ciężkim urazie tępym, przyjętych do szpitala w ciągu 12 godzin od urazu, z ciśnieniem skurczowym mniejszym niż 90 mm Hg lub z niedoborem zasad większym niż 6 mEq/l. Grupę chorych pacjentów porównano z grupą pięciu zdrowych ochotników (grupa kontrolna). Średnia wieku pacjentów urazowych wynosiła 45 lat, a zdrowych ochotników 33 lata. Poddane badaniom...