Resekcja wątroby jest leczeniem z wyboru w przypadku raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma, HCC) z dobrze wyrównaną marskością wątroby. Jednym z częstszych powikłań jest pooperacyjna dekompensacja wątroby. W „JAMA Surgery” opublikowano wyniki badania oceniającego czynniki ryzyka rozwoju pooperacyjnej dekompensacji wątroby oraz określającego grupy ryzyka pacjentów przygotowywanych do operacji. Do badania włączono 543 pacjentów (w średnim wieku 68 lat [zakres od 62 do 73], 75,7 proc. uczestników stanowili mężczyźni) z przewlekłą chorobą wątroby w przebiegu HCC, poddanych operacji w onkologicznym ośrodku klinicznym trzeciego stopnia referencyjności w latach 2000-2013. Obserwacje prowadzono do 31 stycznia 2015 roku.
Autorzy badania wykazali, że czynnikam...