Jedną z nowych metod leczenia ciężkiej stenozy aortalnej (ang. aortic stenosis, AS) u pacjentów z grup wysokiego ryzyka chirurgicznego (ang. surgical aortic valve replacement, SAVR) jest przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej. W „JACC: Cardiovascular Interventions” ukazało się międzynarodowe, prospektywne badanie, w którym oceniono 30-dniowe wyniki przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (ang. transcatheter aortic valve replacement, TAVR; Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) u kobiet.
W badaniu ocenie poddano bezpieczeństwo i skuteczność tej metody leczenia stenozy aortalnej.Włączono do niego 1 019 kobiet z 19 ośrodków klinicznych z Europy i Ameryki Północnej. Średni wiek uczestniczek badania wynosił 82,5±6,3 lat, średni wynik w skali EuroSCORE I wynos...