W „Diabetes Care” opublikowano wyniki amerykańskiego retrospektywnego badania, w którym wykazano, że pacjenci, u których po operacji bariatrycznej poprawiły się wyniki leczenia cukrzycy, mają mniejsze ryzyko rozwoju powikłań mikronaczyniowych. Do badania włączono 4683 pacjentów (40 proc. z mniejszości etnicznych, w średnim wieku 47 lat, w większości z otłością olbrzymią) z cukrzycą typu 2, którzy w latach 2001-2011 poddali się operacji bariatrycznej. Około 44 proc. uczestników badania miało podwyższone wartości glikemii, a ponad 70 proc. cierpialo z powodu nadciśnienia tętniczego lub hipercholesterolemii.
Pierwotnym punktem końcowym badania była ocena powikłań mikronaczyniowych, zdefiniowana jako wystąpienie retinopatii, neuropatii lub nefropatii. Po roku od operacji ...