Pacjenci po urazach są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE) z powodu występujących zaburzeń krzepnięcia.
Częstość zakrzepicy żył głębokich w tej grupie pacjentów waha się od 11,8 do 65 proc, a 1,5-2,3 proc. z nich rozwija powikłanie w postaci zatorowości płucnej. VTE stanowi jedną z głównych przyczyn późnego zgonu pacjentów pourazowych, a odpowiednia profilaktyka może mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu zachorowalności i śmiertelności. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów po urazie obejmuje metody mechaniczne i farmakologiczne. Wykazano, że w zapobieganiu DVT większą skutecznością cechuje się heparyna drobnocząsteczkowa, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną (RR = 0,68; 95 proc. CI, 0,50-0,94), ...